Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2019

18:51
Sposób w jaki tobie błyszczą się oczy kiedy patrzysz na niego a on się śmieje... tego nie da się opisać. Jakby cała twoja egzystencja zależała od tego uśmiechu. Wpadasz w euforie kiedy on się śmieje.
— P.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viajustmine justmine
18:49
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted frommessinhead messinhead viajustmine justmine
18:48
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajustmine justmine
18:46
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianergo nergo
18:41
Byłem tu sam, ty do mnie przyszłaś
Wzięłaś za rękę, sam już nie jestem
Byłem tu sam, ty do mnie przyszłaś
Dałaś mi serce, dlatego sam już nie będę
— Kękę feat. Grizzlee - Ty do mnie przyszłaś
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viajustmine justmine
17:50
Chodź,  patrz, jak walczę.
— M.Rozynek 'Siłacz'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viajustmine justmine

March 10 2019

22:54
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromlovvie lovvie viashitsuri shitsuri
22:54
22:53
 A Ty? O kim będziesz myśleć jak będziesz umierać? 
— Lisie obawy
Reposted fromlovvie lovvie viashitsuri shitsuri
22:52
5414 d926 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viashitsuri shitsuri
22:52
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viashitsuri shitsuri
22:49
2432 ed4a
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viablaugranaaa blaugranaaa
22:45
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
22:43
0824 ad43
22:17
1356 6da3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

March 08 2019

15:12
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viashitsuri shitsuri
15:11
0022 5b9f 500
Reposted frommodalna modalna viashitsuri shitsuri

March 06 2019

19:34

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viashitsuri shitsuri
19:33
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viashitsuri shitsuri
19:33
I ten pieprzony moment gdy jest naprawdę źle bierzesz głęboki oddech i z opuszczoną głową prosisz o pomoc a ona zostaje zignorowana. Ech dopiję wino i zapalę ostatni raz.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl