Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

09:03
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viapersona-non-grata persona-non-grata

June 30 2015

21:08
Jak mam do Ciebie dotrzeć?
— smutno
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viashitsuri shitsuri
21:07
Jestem uzależniona od unieszczęśliwiania samej siebie.
21:06
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viashitsuri shitsuri
21:06
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
21:04

często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy — w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach

— Poświatowska, Kiedy umrę kochanie (fragmenty)
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viashitsuri shitsuri
21:04

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.

I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairmelin irmelin
21:03
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
21:01
8675 c93c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viajacie jacie
20:58
Brakuje mi jej. Miłości. Bycia kochanym. Twarzy, która na ciebie patrzy i uśmiecha się dlatego, że jesteś. Dłoni, która szuka cię przez sen. Kogoś, z kim jestem cały. Kogoś, kogo twarz chciałbym widzieć, zasypiając na zawsze. Kogoś, kto jest moim domem.
— Nina George, "Księżyc nad Bretanią"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
20:58
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
20:57
6711 4bfe 500
20:57
Zawsze kochamy mocniej tych, którzy sprawiają nam najwięcej bólu.
— Nora Roberts
Reposted fromwhyme whyme viapersona-non-grata persona-non-grata
20:57
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię. ”
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
— bardzo .
20:56
Najbardziej boli nieradzenie sobie z tymi wszystkimi emocjami, które chciałoby się wykrzyczeć do świata. 
— damn..
20:56
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
20:56
Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.
— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
20:52
5563 9c12 500
Coben "Zachowaj spokoj" 11
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialifeless lifeless
20:52
Czy nie dziwne z nas stworzenia, że pozwalamy się tak sprowokować i nasze pierwsze uczucie lokujemy tam, gdzie nie ma żadnej nadziei? I czy smak tej nadzwyczaj nieprzemyślanej czułości nie był zawsze nieco gorzki dlatego, że była daremna? Kto wie, czy co poniektórzy potem w życiu nie z takich wspomnień właśnie czerpią podejrzenie, że nie da się ich pokochać.
— Rainer Maria Rilke - Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce
Reposted frommoonlitsky moonlitsky vialifeless lifeless
20:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl