Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

21:17
3786 74ef
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
21:16
6118 cd26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
21:15
Ale czy samotność to życie w pojedynkę, czy składowa tego, że człowiek nie może dojść do ładu z samym sobą?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianergo nergo

January 28 2018

12:50
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

January 13 2018

12:27
a czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę - jak male dziecko. a przecież kiedy mam mówić obracam wszystko w żart, i nic nie mówię. słów mi brakuje - tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
12:27
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic viazjebalosie zjebalosie
12:27
Chcesz mieć racje czy relacje?
Reposted frommalazadymiara malazadymiara viazjebalosie zjebalosie
12:26
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viazjebalosie zjebalosie
12:26
2669 314d
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viazjebalosie zjebalosie
12:26
2638 90ef
Reposted fromimradioactive imradioactive viazjebalosie zjebalosie
12:26
12:18
Wyrywamy z nas samych tak wiele, aby jak najszybciej wyleczyć się z rzeczy, że bankrutujemy w wieku 30 lat i mamy mniej i mniej do zaoferowania za każdym razem, gdy zaczynamy z kimś nowym. Ale żeby zmuszać się do braku uczuć, aby niczego nie czuć... Cóż za wielka strata.
To, jak żyjesz, to twoja sprawa. Po prostu... Pamiętaj. Nasze serca i ciała to jednorazowy podarunek. Zanim się zorientujesz, twoje serce jest zużyte. A twoje ciało? Przychodzi taki moment, że nikt na nie nie patrzy. A już na pewno nie chce się zbliżyć. W tej chwili czujesz ból i rozgoryczenie. Nie wyzbywaj się ich, a wraz z nimi jest radości, którą czułeś.
— Call Me by Your Name (2017)
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
12:16
7095 6552
Reposted fromchocoway chocoway viajointskurwysyn jointskurwysyn
12:16
0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viajointskurwysyn jointskurwysyn
12:14
Nigdy Cię nie wyśmieję, jeśli opowiesz mi szczerze o swoich uczuciach .
Reposted fromrest-of-my-life rest-of-my-life viashitsuri shitsuri
12:14
Są ta­kie oczy, nie poz­na pan po nich, że płakały. Wys­tar­czy je otrzeć. A są ta­kie, że płacz długo w nich stoi, na­wet gdy daw­no płakały.
     
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompiepszoty piepszoty viashitsuri shitsuri
12:14
Bo w mojej głowie zamieć Czarne, czarne chmury Zawierucha, deszcz do spółki z gradem Jakieś obce znów głosy podpowiadają mi bzdury Tak trudno mi, trudno mi, trudno mi, trudno mi być
— Happysad - "Bez Znieczulenia"
Reposted fromTimeRush TimeRush viashitsuri shitsuri
12:13
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viashitsuri shitsuri
12:12
W cichym człowieku ser­ce krzyczy najgłośniej. 
Reposted fromxawery xawery viashitsuri shitsuri
12:12
5814 0bb7 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl